برنامه روز اول

  

برنامه روز چهارشنبه، 11 دی 1398

پذیرش و ثبت‌نام (8:00 الی 9:00)

بخش اول مراسم افتتاحیه (9:00 الی 9:15)

  • سخنرانی مهندس منوچهر فدائي تهراني دبیرکل انجمن فارغ‌التحصیلان
  • سخنرانی دکتر محمود فتوحی فیروزآباد ریاست دانشگاه صنعتی شریف
  • سخنرانی دکتر فرشاد فاطمی دبیر علمی کنفرانس